Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.


I. Kto jest administratorem danych osobowych gomse.pl?

Administratorem danych osobowych gomse.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

GOMAR Marek Gomse
ul. Wesoła 9e
Zagościniec 05-200 Wołomin
NIP: 125-050-68-01


II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat Comodo StandardSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a hurtownią gomse.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko Ci pracownicy , którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Ponadto dostęp do danych posiada podmiot gospodarczy odpowiadający za prace programistyczne w serwisie - podmiotem tym jest "UpDit Mariusz Gomse" identyfikujący się numerem NIP 8921455923.
 • System IT gomse.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w gomse.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane w gomse.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • w przypadku osoby prywatnej:
  • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do logowania do gomse.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z gomse.pl;
 • w przypadku działalności gospodarczej:  
  • nazwę firmy – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do logowania do gomse.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z gomse.pl;
  • NIP - niezbędny do potwierdzenia istnienia firmy

Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku nagłego kontaktu.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny jedynie w nagłych przypadkach.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 •  imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 •  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 •  numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez gomse.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 •  imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej GLS w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego Subiekt.
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do Biura Usług Księgowo-Podatkowych Małgorzata Dessoulavy.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych powierza się podmiotom gospodarczym zapewniające obsługę informatyczną hurtowni gomse.pl:

 • UpDit Mariusz Gomse (nr NIP: 8921455923) odpowiadający za wykonywanie usług programistycznych.
 • H88 S.A. (nr NIP: 7822622168) odpowiadający za zapewnienie hostingu serwerów.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji korzystamy jedynie z adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w gomse.pl.


IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na gomse.pl

Serwer

System informatyczny, z którego korzysta gomse.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z gomse.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na gomse.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji gomse.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Cookies

gomse.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia gomse.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania gomse.pl do Twoich potrzeb.

gomse.pl wykorzystuje cookies do:

 •     zapamiętania zalogowania (sesja trwa 24 minuty, po czym cookie jest kasowane);
 •     zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 31 dni, po czym cookie jest kasowane);
 •     tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania gomse.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z gomse.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów gomse.pl

Hurtownia internetowa gomse.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w gomse.pl linki do innych stron internetowych. gomse.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, gomse.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa gomse.pl

Hurtownia internetowa gomse.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania gomse.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie gomse.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://gomse.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. Kontakt

Hurtownia GOMAR Marek Gomse kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 501 356 659 lub e-mail gomar@gomse.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 501 356 659 lub e-mail gomar@gomse.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
GOMAR Marek Gomse
ul. Wesoła 9e
Zagościniec 05-200 Wołomin
NIP: 125-050-68-01


IX. Prawo do odmowy.

Jeśli nie wyrażąją Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych z wyłączenuiem sytuacji, która stanowi nadrzędne prawo ponad niniejszą polityką prywatności. Wyłączenie nie obejmuje działań marketingowych.